59312 - Η πρόσβαση

Ν. Λυγερός

Η πρόσβαση
στη θάλασσα
είναι θεμελιακή
σε επίπεδο
γεωπολιτικής
και όσοι
δεν το έχουν
καταλάβει
καθυστερούν
να δουν
το μέλλον.