59313 - Η στρατηγική ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική ανάλυση
της ιστορίας
διδάσκει
την ουσία
που είναι
απαραίτητη
για το μέλλον
γι’ αυτό
μην κοιτάς
το όλο θέμα
μόνο ιστορικά.