59316 - Με την ακριβή μελέτη

Ν. Λυγερός

Με την ακριβή μελέτη
των δεδομένων
μιας συνομιλίας
καταλαβαίνουμε
τα υπονοούμενα
που δεν έχουν
αναπτυχθεί
γιατί τελικά
είναι αυτά
που δίνουν όλες
τις πληροφορίες.