59318 - Το σκάκι

Ν. Λυγερός

Το σκάκι
είναι ενσωματωμένο
στην Έξυπνη Παιδεία
όχι ως ανταγωνιστικό παίγνιο
αλλά ως στρατηγική
γιατί δίνει δυνατότητες
αξιολόγησης
της ανάπτυξης
των μικρών ανθρώπων
για να έχουν
μια όμορφη ζωή.