59319 - Μελετάμε το Ματ

Ν. Λυγερός

Μελετάμε το Ματ
γιατί είναι
μια ειδική
περίπτωση
των ασκήσεων
ζωής
και θανάτου
στη σκέψη
την στρατηγική
που αναζητά
ανθεκτικότητα.