59321 - Το δοξάρι

Ν. Λυγερός

Το δοξάρι
πρέπει
να μάθεις
να το παίζεις
και μόνο του
για να υποστηρίξει
στη συνέχεια
τους δακτυλισμούς
του έγχορδου
χωρίς εμπόδια.