59323 - Οι δακτυλισμοί

Ν. Λυγερός

Οι δακτυλισμοί
στις επεκτάσεις
είναι αναγκαίοι
γιατί δίνουν
έμφαση
στα στοιχεία
που είναι
θεμελιακά
κι όχι μόνο
λεπτομέρειες
ερμηνείας.