59324 - Ο Ελληνισμός

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός
είναι πάντα
της μοιρασιάς
γιατί ζει
με την εξωστρέφεια
αφού είναι
δώρο του Χρόνου
στην Ανθρωπότητα
γι’ αυτό
μην περιορίζεσαι.