59332 - Όταν μελετάς

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς
τα απομνημονεύματα
ζεις τη μνήμη
εκ των έσω
κι όχι σαν κάτι
που είναι νεκρό
και ανήκει μόνο
στο παρελθόν
που ξέχασαν
οι κοινωνίες.