59334 - Αν ένας εθνικός διαγωνισμός

Ν. Λυγερός

Αν ένας εθνικός διαγωνισμός
βασίζεται σε ιδέες
της αξιολογίας
αυτό σημαίνει
ότι μπορεί
ακόμα
και η κοινωνία
ν’ αρπάξει
θέματα
που ανήκουν
στην Ανθρωπότητα.