59344 - Η μουσική

Ν. Λυγερός

Η μουσική
του άλλου αιώνα
είχε σωθεί
από τη Μαθήτρια
λόγω σεβασμού
προς το άγνωστο
και την αξία του
έτσι τώρα
θα έρθει
για να προστατευτεί
από το Ινστιτούτο.