59345 - Τα δώρα

Ν. Λυγερός

Τα δώρα
του παρελθόντος
αποτελούν
ενδιάμεσο
κρίκο
για τη συνέχεια
του έργου
που δεν σταματά
όσα και να είναι
τα εμπόδια
όσο δύσκολοι
και να είναι
οι αγώνες.