59346 - Αν η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Αν η γλώσσα
είναι το μόνο
στοιχείο
που σου έχει
μείνει
από το παρελθόν
και δεν μπορείς
να τη διαβάσεις
τότε έχεις
ένα στόχο
στρατηγικό.