59347 - Η γραφή

Ν. Λυγερός

Η γραφή
που δεν διαβάζεις
είναι κώδικας
αλλά όχι
αίνιγμα
γιατί δεν υπάρχει
λόγω κρυπτογραφίας
αλλά ανάγκης
καταγραφής
της σκέψης.