59350 - Οι Τούρκοι

Ν. Λυγερός

Οι Τούρκοι
για να τα βάζουν
μαζί μας
έχουν πάντα
ανάγκη
να είναι
περισσότεροι
και πιο καλά
οπλισμένοι
αλλιώς
φοβούνται.