59351 - Στην Πνύκα

Ν. Λυγερός

Στην Πνύκα
ο Κολοκοτρώνης
κάνει απλώς
αναθεμελίωση
μπροστά
στους μαθητές
για να ξέρουν
τι πρέπει
να κάνουν
με τη σκυτάλη.