59356 - Και ο ήλιος

Ν. Λυγερός

Και ο ήλιος
λούζει
τα πρώτα
λουλούδια
έως το τέλος
της ημέρας
για να ζήσουν
περισσότερο
και να προσφέρουν
το κίτρινό τους
χρώμα.