59359 - Ανεβήκαμε

Ν. Λυγερός

Ανεβήκαμε
στη σκηνή
για να δούμε
ζωντανά
την πρόβα
των Δημιουργών
και τον Χρόνο
του Φιοδόρ.
Έτσι τα αντικείμενα
έγιναν υποκείμενα.