59363 - Η καλοσύνη

Ν. Λυγερός

Η καλοσύνη
μπορεί
να είναι
καταλυτικό
εργαλείο
για να εξελιχθούν
οι άνθρωποι
είτε
ενεργητικά
είτε
παθητικά.