59365 - Και ο Χριστιανισμός

Ν. Λυγερός

Και ο Χριστιανισμός
ξέρει
να λειτουργεί
μέσω
μαιευτικής
διότι
από την αρχή
ο Χριστός
έπρεπε
να αντιμετωπίσει
τους Φαρισαίους
και τους Γραμματείς.