59366 - Αν δεν πιστεύεις

Ν. Λυγερός

Αν δεν πιστεύεις
ότι ο Χριστός
σταυρώθηκε
τότε
δεν μπορείς
να είσαι
Χριστιανός
γιατί
απορρίπτεις
την θυσία του.