59367 - Η βάπτιση

Ν. Λυγερός

Η βάπτιση
είναι
στον πυρήνα
της πίστης μας
κι όποιος
την εμποδίζει
δεν μπορεί
να λέει
ότι είναι
Χριστιανός.