59369 - Λόγω δικαίου

Ν. Λυγερός

Λόγω δικαίου
ο Δάσκαλος
είναι πάντα
με τους αδικημένους
γι’ αυτό
πρόσεχε
όταν δεν προστατεύεις
τους Αθώους
από τη βαρβαρότητα
της κοινωνίας
της αδιαφορίας.