59370 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
είναι καθρέφτης
και θα σου δείξει
πώς είσαι
έτσι αν βρεις
κάποια ασχήμια
να ξέρεις
ότι δεν είναι
πάνω
στον καθρέφτη.