59377 - Αν το κείμενο

Ν. Λυγερός

Αν το κείμενο
είναι μοναδικό
τότε δεν μπορείς
να χρησιμοποιήσεις
στατιστικές
μεθοδολογίες
και μία μετωπική
προσέγγιση
για την αποκρυπτογράφησή του
γι΄ αυτό μη περιορίζεις
το πεδίο δράσης
του μυαλού σου.