59379 - Η φιλία

Ν. Λυγερός

Η φιλία
επειδή είναι
του εξωτερισμού
ανήκει
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
και γι’ αυτό
είναι σχέση
θεμελιακή
για την ομάδα.