59400 - Τα emoticons

Ν. Λυγερός

Τα emoticons
είναι εμπλουτισμός
του γραπτού
λόγου
με απλό τρόπο
για όσους
δεν βρίσκουν
εύκολα
πώς να πουν
τι νιώθουν.