59404 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
στον πυρήνα
της Ανθρωπότητας
δεν φοβάσαι
τα κτήνη
της βαρβαρότητας
γιατί δομικά
είσαι φτιαγμένος
να προστατεύεις
τους Αθώους
ακόμα
και από τον εαυτό τους.