59405 - Η μαιευτική

Ν. Λυγερός

Η μαιευτική
λειτουργεί
ανθρώπινα
γιατί σέβεται
τον άνθρωπο
ενώ η διδακτική
μπορεί
να γίνει
εύκολα
εργαλείο
προπαγάνδας
από τη βαρβαρότητα.