59406 - Η ιδεολογία

Ν. Λυγερός

Η ιδεολογία
των αυταρχικών
συστημάτων
μετατρέπει
εύκολα
τους Αθώους
σε βάρβαρους
λόγω
πίεσης
που ασκείται.