59407 - Τα μαθήματα

Ν. Λυγερός

Τα μαθήματα
της ψυχής
μεταμορφώνουν
την ύπαρξη
σε ζωή
που θέλει
να εξελιχθεί
χάρη
στην προσφορά της
μέσω υπερβάσεων.