59408 - Μελετώντας

Ν. Λυγερός

Μελετώντας
τις γραφές
που δεν έχουμε
ακόμα
αποκρυπτογραφήσει
βλέπεις
πιο σφαιρικά
τη γλώσσα
γιατί ζεις
κάθε ένδειξη
πιο έντονα
λόγω βαθύτητας.