59409 - Αν αποδείξεις

Ν. Λυγερός

Αν αποδείξεις
σε μια γλώσσα
που δεν διαβάζουμε
ακόμα
έχει πτώση
ή είναι
συγκολλητική
τότε
είναι ήδη
βήμα
σημαντικό
για την αποκρυπτογράφηση.