59412 - Η Επανάσταση

Ν. Λυγερός

Η Επανάσταση
επειδή είναι
διαχρονική
έτσι πρέπει
να σκεφτείς
και τους μικρούς
ανθρώπους
αφού και αυτοί
θέλουν να ζήσουν
ελεύθεροι
χωρίς να φοβούνται.