59414 - Βάλε

Ν. Λυγερός

Βάλε
τους μικρούς
ανθρώπους
να διαβάσουν
το Λόγο
του Κολοκοτρώνη
στην Πνύκα
όταν εξηγεί
τα θεμέλια
της Επανάστασης
για το μέλλον.