59416 - Άλλο το άσμα

Ν. Λυγερός

Άλλο το άσμα
της Επανάστασης
κι άλλο το τραγούδι
για τους μικρούς
ανθρώπους
που πρέπει
να μάθουν
πρώτα τα βασικά
και μετά
τα θεμελιακά
στοιχεία
της αναβαθμισμένης
Ιστορίας.