59417 - Δώσε σημασία

Ν. Λυγερός

Δώσε σημασία
στο απλό
τραγούδι
που θυμίζει
στους μικρούς
ανθρώπους
πώς να μην ξεχάσουν
την ουσία
της Ιστορίας
που επέτρεψε
στο Έθνος
να δει
την Ελευθερία.