59418 - Και το απλό

Ν. Λυγερός

Και το απλό
τραγούδι
μην το απαξιώνεις
γιατί αυτό είναι
που βοηθά
αρχικά
τους μικρούς
ανθρώπους
για να βρουν
τον ρυθμό
της Επανάστασης.