59419 - Το απλό τραγούδι  

Ν. Λυγερός

Το απλό τραγούδι
έχει μια δομή
ανθεκτική
που υποστηρίζει
τη μνήμη
των μικρών
ανθρώπων
να συμμετέχει
στη συνέχεια
του Αγώνα.