59421 - Δεν βυθίζεις

Ν. Λυγερός

Δεν βυθίζεις
στο Αιγαίο
κάτι
που βρίσκεται
στην Κεντρική
Αφρική
εκτός
αν δεν ξέρεις
τίποτα
από γεωγραφία
και στρατηγική.