59431 - Το αρχειακό υλικό

Ν. Λυγερός

Το αρχειακό υλικό
που βρίσκουμε
μας επιτρέπει
να δούμε ζωντανά
θέματα της Επανάστασης
που ήταν άγνωστα
ή ξεχασμένα
έτσι η επέτειος
λειτουργεί καταλυτικά
για την έρευνα
της έξυπνης ιστορίας.