59443 - Ενισχυμένη Ψυχή

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Δάσκαλε, χαίρομαι που άκουσα τον Μαθητή να σας μιλά με αυτόν τον τρόπο…
Δάσκαλος: Βοήθησες κι εσύ, Μαθήτρια.
Μαθήτρια: Κάνω ό,τι μπορώ, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Κάνεις ήδη πολλά…
Μαθήτρια: Θέλω να σας πω και άλλα…
Δάσκαλος: Χαίρομαι.
Μαθήτρια: Αφορά στο παρελθόν… Το βαθύ…
Δάσκαλος: Έχεις κακοποιηθεί κι εσύ λοιπόν…
Μαθήτρια: Ναι, Δάσκαλε… Αλλά δεν ήξερα πώς να το πω…
Δάσκαλος: Ήταν δύσκολη η ζωή σου τότε…
Μαθήτρια: Ναι, αλλά ξεπέρασα πολλά εμπόδια.
Δάσκαλος: Ακόμα και την αυτοκτονία.
Μαθήτρια: Είναι και αυτό.
Δάσκαλος: Θέλεις όμως και βοήθεια.
Μαθήτρια: Ναι.
Δάσκαλος: Είμαι εδώ και για σένα.
Μαθήτρια: Δεν θέλω μόνο για μένα.
Δάσκαλος: Και για τους δικούς σου.
Μαθήτρια: Ακριβώς.
Δάσκαλος: Θα γίνει και αυτό…
Μαθήτρια: Χαίρομαι, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Θα παλέψουμε μαζί και για άλλους Αθώους.
Μαθήτρια: Αυτό θέλω.