59462 - Μην ξεχνάς τον Ελβετό

Ν. Λυγερός

Μην ξεχνάς τον Ελβετό
Didier Pittet
που εφεύρε
το υγρό-αλκοολικό γέλη
για να προστατέψει
τους ιατρούς
εντός νοσοκομείου
και να μη μολύνουν
τους ασθενείς
που έρχονται
να σωθούν.