59463 - Ο Didier Pittet

Ν. Λυγερός

Ο Didier Pittet
χάρισε
την εφεύρεσή του
στην Ανθρωπότητα
γιατί ήξερε
ότι θα σώσει
τόσες ζωές
που δεν είχε
κανένα νόημα
να πάρει χρήματα.