59464 - Τα μοντέλα

Ν. Λυγερός

Τα μοντέλα
για την πανδημία
δεν είναι
προβλέψεις
αλλά σενάρια
που είναι
χρήσιμα
για την επιλογή
της ανθεκτικότητας
στρατηγικής.