59465 - Η προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία
για τις αντοχές
που θα χρειαστούμε
για να αντιμετωπίσουμε
την πανδημία
είναι σημαντική
γιατί αυτή
θα κάνει
τη διαφορά
σε βάθος
χρόνου.