59467 - Δεν μας ενδιαφέρουν

Ν. Λυγερός

Δεν μας ενδιαφέρουν
οι λύσεις
που λειτουργούν
μετά τον θάνατο
γιατί ο στόχος μας
είναι να σώσουμε
τους ζωντανούς
όταν υπάρχει
στρατηγική
αλλιώς
δεν έχει νόημα.