59468 - Το μάρκετινγκ

Ν. Λυγερός

Το μάρκετινγκ
δεν μπορεί
να ξεπεράσει
τη στρατηγική
γιατί αν φέρνει
χρήματα
δεν παράγει
καινοτομία
που κάνει
τη διαφορά
για την Ανθρωπότητα.