59469 - Στην ουρά

Ν. Λυγερός

Στην ουρά
της πανδημίας
θα πρέπει
να ασχοληθούμε
με τις χώρες
που θα χρειαστούν
εμβόλια
χωρίς να μπορούν
να τα αγοράσουν
από μόνες τους.