59470 - Όταν η Κίνα

Ν. Λυγερός

Όταν η Κίνα
παράγει
ένα εμβόλιο
που δοκίμασε
στην Κίνα
στη Βραζιλία
και Τουρκία
έχει αποτελεσματικότητα
μόνο 50%
και γι’ αυτό δεν έχει
νόημα.